REKLAMA

NVIDIA AI Workbench wspiera tworzenie aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję

NVIDIA AI Workbench to narzędzie, które umożliwia deweloperom sztucznej inteligencji szybkie tworzenie, testowanie i optymalizowanie modeli AI opartych na technice Resume-Augmented Generation (RAG). RAG jest zaawansowanym podejściem, które łączy w sobie zalety modelowania językowego z transformatorem oraz uczenia przez wzgląd na cel.

REKLAMA

Optymalizacja zadań związanych z AI wymaga wielu złożonych operacji, a wiele z nich trzeba nieustannie powtarzać przy tworzeniu kolejnych iteracji. Występujące niespójności podczas replikowania projektów, takie jak problemy z danymi, czy kontrolą wersji znacząco utrudniają pracę. AI Workbench ułatwia analitykom danych i programistom zarządzanie ich pracą i współpracę na heterogenicznych platformach. Integruje i automatyzuje różne aspekty procesu rozwoju, oferując:

  • prostą konfigurację: cały proces jest znacząco usprawniony
  • bezproblemową współpracę: integracja z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak GitHub i GitLab, ułatwia wspólne działania
  • spójność w trakcie skalowania z lokalnego komputera do chmury.
REKLAMA
Author avatar

Zastępca redaktora naczelnego
Więcej informacji o
REKLAMA

Rozrywka

Wejdź do świata filmów i seriali na: Movies Room logo