REKLAMA

Lenovo prezentuje udoskonalone narzędzie SaaS

Lenovo Device Intelligence Plus udostępnia administratorom IT w firmach zaawansowaną wiedzę umożliwiającą wykrywanie problemów ze sprzętem i systemami jeszcze przed ich wystąpieniem.

Firma Lenovozapowiedziała wprowadzenie do oferty Lenovo Device Intelligence Plus — udoskonalonej wersji chmurowego narzędzia do zarządzania kondycją urządzeń działającego w modelu oprogramowanie jako usługa (SaaS). W ten sposób firma zwiększa swoje zaangażowanie oraz obecność w sferze rozwiązań do monitorowania doświadczeń użytkowników technologii cyfrowych (Digital Experience Monitoring,DEM). Rozwiązania DEM, takie jak oferowane przez Lenovo, umożliwiają firmom podejmowanie decyzji biznesowych opartych na danych w celu optymalizacji kosztów pomocy technicznej, a jednocześnie zwiększaniu produktywności i zadowolenia pracowników.

REKLAMA

Lenovo Device Intelligence Plus wykorzystuje wyjątkową pozycję Lenovo jako lidera wśród dostawców technologii dla zespołów IT w firmach. Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród klientów w celu poznania ich największych, nierozwiązanych dotychczas problemów z IT firma Lenovo opracowała zaawansowane rozwiązanie do analityki predykcyjnej, o elastycznej i rozszerzanej architekturze, a także wzmocnionych zabezpieczeniach.

Zaprezentowane we wrześniu rozwiązanie Lenovo Device Intelligence pomaga korporacyjnym administratorom IT w monitorowaniu, diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z komputerami. Wykorzystuje ono analitykę predykcyjną opartą na sztucznej inteligencji Lenovo do przewidywania potencjalnych awarii i problemów z działaniem. Nowe rozwiązanie Lenovo Device IntelligencePlus również wykorzystuje cenioną analitykę predykcyjną Lenovo opartą na sztucznej inteligencji, dodając do niej bogatszą wiedzę o urządzeniach i więcej funkcji. Dzięki temu umożliwia uzyskanie jeszcze lepszych wyników biznesowych. Narzędzie to gromadzi co 15 sekund 10 000 punktów danych z każdego urządzenia, umożliwiając monitorowanie zagregowanych danych obejmujących cały firmowy sprzęt w czasie rzeczywistym. (Warto tu wspomnieć, że rozwiązanie Lenovo Device Intelligence Plus opiera się na wielowarstwowych zabezpieczeniach i rygorystycznych politykach bezpieczeństwa w celu ochrony poufnych danych klientów. Następnie generuje raporty na temat trendów związanych z kondycją urządzeń, dostarcza dogłębne analizy przyczyn problemów oraz przedstawia wpływ ograniczeń zasobów IT na produktywność użytkowników w ujęciu ilościowym. Narzędzie prezentuje też cenne wnioski przydatne w podejmowaniu decyzji, na przykład o odpowiednich nakładach na sprzęt i oprogramowanie pod kątem lepszych wyników biznesowych. Wszystko to może znacząco pomóc w optymalizacji kosztów wsparcia użytkowników, zwiększeniu ich produktywności, a także ogólnej poprawie ich doświadczeń.

REKLAMA

Rozwiązanie Lenovo Device Intelligence Plus zostało przygotowane przez Lenovo we współpracy z Lakeside Software — uznanym liderem branżowym w dziedzinie DEM. Z integracji produktu Lakeside z oprogramowaniem Lenovo do analityki predykcyjnej powstało rozwiązanie oferujące szerszy zestaw analiz oraz narzędzi, które zapewnia praktyczną wiedzę i umożliwia proaktywne oddziaływanie na usługi IT.

Trudności związane ze zdalnym zarządzaniem w IT

Zarządzanie dużą liczbą komputerów może być wyzwaniem w nawet najlepszych czasach. Oczywiście sytuację utrudniła pandemia, wskutek której wystąpił ogromny wzrost liczby osób pracujących zdalnie. Wiele trendów z obecnych czasów — w tym częstsza praca w domu — najprawdopodobniej utrzyma się na dłużej, a biura staną się czymś w rodzaju hybrydowych „centrów biznesu”.

Skutki tego odczuwają specjaliści od IT, którzy próbują diagnozować i eliminować typowe, a niekiedy nawet systemowe problemy z kondycją i wydajnością komputerów osobistych. Ze względu na większe oczekiwania poszukują oni sposobów automatyzacji zadań, aby nadążyć z ich wykonywaniem.

Silnik analityki predykcyjnej Lenovo stosuje modele uczenia maszynowego i głębokiego sztucznej inteligencji do środowiska firmowego, aby pomóc w przewidywaniu typowych problemów użytkowników, takich jak „niebieskie ekrany”, awarie sprzętowe — na przykład dysków twardych czy SSD — a także aplikacje, które mogą pogarszać wydajność komputera. Z czasem modele te stają się bogatsze w dane i bardziej zaawansowane, a technologia uczy się i staje coraz inteligentniejsza, dzięki czemu może precyzyjniej przewidywać problemy.

Ulepszone narzędzia do rozwiązywania problemów

Platforma Lenovo Device Intelligence powstała po to, by pomagać specjalistom od IT w monitorowaniu kondycji i wydajności komputerów zarówno marki Lenovo Think, jak i innych producentów1. Lenovo Device Intelligence Plus wykorzystuje jej zaawansowaną analitykę predykcyjną, wnioski umożliwiające proaktywne działanie, alarmy, rozbudowane raporty oraz wskaźniki kondycji sprzętu. W tej wersji funkcje te zostały rozbudowane, a ponadto dodano więcej opcji rozwiązywania problemów. Lepszy wgląd w kondycję komputerów zapewniają oceny wpływu ograniczeń zasobów IT na produktywność, analizy przyczyn problemów, a także porównania wydajności. Rozwiązanie to oferuje także oceny doświadczeń użytkowników, wgląd w optymalizację zasobów i inne nowe funkcje.

Lenovo Device Intelligence Plus zapewnia działom IT zaawansowane możliwości:

 • monitorowania i oceny, w tym monitorowania w czasie rzeczywistym przy użyciu czujników milionów punktów danych umożliwiających większą orientację w kondycji firmowego sprzętu i jej wpływie na produktywność;
 • przewidywania problemów i zapobiegania im, optymalizacji pomocy technicznej oraz poprawy bezawaryjności i produktywności;
 • analizowania i rozwiązywania problemów w szybkim tempie, co poprawia wskaźniki średniego czasu naprawy (MTTR);
 • optymalizacji i doskonalenia działania sprzętu, by pracował ze szczytową wydajnością i zapewniał użytkownikom lepsze doświadczenia z korzystania z technologii dostosowanej do potrzeb biznesowych.

Efekty analityki predykcyjnej

Kiedy duża firma lub instytucja zaczyna wykorzystywać analitykę predykcyjną, efekty mogą być ogromne. Z badania firmy McKinsey z 2017 roku wynika, że analityka może zredukować koszty utrzymania sprzętu IT o 10 do 40 procent, a czas przestojów urządzeń — o 30 do 50 procent.

Lenovo Device Intelligence Plus wykorzystuje wnioski oparte na systemie monitorowania dysków S.M.A.R.T. do zapobiegania awariom baterii i dysków SSD2, a także minimalizuje degradację wydajności, na przykład spowolnienie działania systemu i awarie. Z testów wewnętrznych Lenovo wynika, że wskaźnik dokładności przewidywania przez LDI Plus najbardziej typowych awarii powodujących wyświetlenie „niebieskiego ekranu” wynosi średnio 85%3. Model uczenia głębokiego Lenovo Device Intelligence osiągnął także 90-procentową dokładność w wykrywaniu używanych dotychczas i nowych aplikacji, które pogarszają wydajność4.

Innym sposobem ilościowego ujęcia oddziaływania Lenovo Device Intelligence Plus jest oszacowanie zwrotu z inwestycji, jaki może uzyskać duża firma lub instytucja po kilkuletnim użytkowaniu tego rozwiązania. Z naszych badań wynika, że używając Lenovo Device Intelligence Plus, przedsiębiorstwa mogą:

 • uzyskać szacowany roczny zwrot z inwestycji na poziomie 3,2 mln USD, na podstawie szacowanych średnich branżowych, dzięki optymalizacji zasobów sprzętowych i oprogramowania5;
 • zaoszczędzić dodatkowo 186 tys. USD rocznie dzięki udoskonaleniom pomocy technicznej dla użytkowników6;
 • zaoszczędzić około 95 godzin na użytkownika rocznie dzięki udoskonaleniom IT7.

Ścisła ochrona poufności danych

Lenovo Device Intelligence Plus opiera się na wielowarstwowych zabezpieczeniach i ściśle sformułowanych politykach bezpieczeństwa. Rozwiązanie to wykorzystuje najlepsze praktyki branżowe i rygorystycznie chroni poufne dane klientów. Środki ochrony obejmują:

 • indywidualne dzierżawy, dzięki którym dane poszczególnych klientów są w pełni rozgraniczone;
 • hostowane dzierżawy zapewniające zgodność z regionalnymi wymaganiami w zakresie poufności danych;
 • bezpieczniejsze, szyfrowane API;
 • zaporę aplikacji internetowej oferującą białe listy adresów IP i domen, monitorowanie ataków oraz wykrywanie włamań;
 • rygorystycznezasadydostępuużytkowników.

Ceny i dostępność

Rozwiązanie Lenovo Device Intelligence Plus będzie dostępne od marca 2021 roku na 44 rynkach w regionach Azji i Pacyfiku, Chin, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, Ameryki Łacińskiej oraz Ameryki Północnej. Licencje subskrypcyjne są dostępne w cenach zależnych od poziomów ilościowych8. Więcej informacji można uzyskać w naszej witrynie internetowej.

REKLAMA
Author avatar

Zastępca redaktora naczelnego
Więcej informacji o

Dodaj komentarz

REKLAMA

Rozrywka

Wejdź do świata filmów i seriali na: Movies Room logo